Prof. Dr. Volkan Alptekin

Görevi : İktisat Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • İktisat Teorisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : volkan.alptekin ikcu.edu.tr

Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz

Görevi : İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D. - Öğretim Üyesi
  • İktisat Politikası A.B.D. - İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : abdurrahman.korkmaz ikcu.edu.tr
Telefon : 3241

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Pasin Cowley

Görevi : İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
  • İktisat Teorisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
  • İktisat Teorisi A.B.D. - İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : pelin.pasin ikcu.edu.tr
Telefon : 3225

Doç. Dr. Muharrem Burak Önemli

Görevi : İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • İktisadi Tarihi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mburak.onemli ikcu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emine Beyza Satoğlu

Görevi : İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : eminebeyza.satoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3279

Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ertugrul.deliktas ikcu.edu.tr
Telefon : 3200

Prof. Dr. İbrahim Attila Acar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : attila2000 gmail.com
Telefon : 3248

Dr. Öğr. Üyesi Gürdal Aslan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : gurdal.aslan ikcu.edu.tr
Telefon : 3265

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karakaya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.karakaya ikcu.edu.tr
Telefon : 3213

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldırım

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.yildirim01 ikcu.edu.tr
Telefon : 3263

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erhan Bilman

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : merhan.bilman ikcu.edu.tr
Telefon : 3224

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Çelik

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : necmettin.celik ikcu.edu.tr
Telefon : 3288

Dr. Öğr. Üyesi Özhan Tuncay

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ozhan.tuncay ikcu.edu.tr
Telefon : 3216

Arş.Gör.Dr. Özge Filiz Yağcıbaşı

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : ozgefiliz.yagcibasi ikcu.edu.tr

İktisat bilimi, kıt üretim faktörleri kullanılarak refahın üretimini ve dağılımını inceleyen teorik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Gerek bireysel ve gerekse de toplumsal refahı artırmak, istikrarlı bir ekonomik büyüme (üretim artışı) ve üretim sonucunda ortaya çıkan hasılanın adil dağılımı ile söz konusu olabilir. Üretim ve refah artışı ise üretim faktör ve kaynaklarının hem artırılması ve hem de etkin kullanılması ile gerçekleşebilir.

Teknolojik yeniliklerin ve aynı zamanda her alanda rekabetin gittikçe önem kazandığı günümüz dünyasında üretim artışı, istikrarlı bir makro ekonomik yapı ve bu amaca dönük ekonomi politikaları aracılığıyla oluşturulmakta, otoritelerin izledikleri politikalar sonucunda piyasada oluşan gelir dağılımını değiştirecek bir bölüşüm mekanizması da oluşturulmaktadır. İktisat Lisans Programı, toplumsal kaynakların etkin kullanımını sağlayacak müteşebbisleri, ülkenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek buna uygun makro ekonomik politikaları üretme ve uygulama becerisine sahip, kamu kesiminin faaliyetlerini analiz edebilen uzman iktisatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin iş hayatlarında karşılaştıkları problemler karşısında bilgi ve tecrübelerini kullanarak; olayları akılcı bir biçimde analiz edip çözüme ulaşmalarını sağlamak vereceğimiz akademik eğitimin temel hedefidir. Özellikle karşılaştıkları her olayı özgün olarak kabul etmelerini sağlamak ve bu olaylara özgü çözümler geliştirilmesi tecrübesinin öğrencilere verilmesi önemlidir.

Program, temel iktisat eğitimine ek olarak ileri sınıflarda farklı alanlarda ve fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerle öğrencinin kendisini geliştirmesine ve belirlediği bir alanda uzmanlaşarak etkili bir kariyer planlaması yapmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca oransal olarak gittikçe artırılması planlanan İngilizce dersler aracılığıyla öğrencilerin, İngilizce bilimsel terminolojiye hakim olabilmesi de hedeflenmekte ve böylece uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri takip edebilme, yorumlayabilme becerisine sahip olabilmeleri, dış ülkelerde lisansüstü eğitim alabilmeleri ve yabancı firma yada kuruluşlarda çalışabilmeleri de amaçlanmaktadır. Bu çerçevede programın amacı, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları değerlendirebilecek, çözüme yönelik fikir üretebilecek seviyede teorik ve pratik bilgiyle donatılmış olarak, kamu kurumları ve özel sektörde kariyere hazırlamaktır. Bölümümüzün alanlarında başarılı akademik kadrosu ise öğrencilerimizin Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve bilim insanları olarak ülkemize kazandırılmasında kilit bir rol üstlenecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye’deki kamu sektöründe, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı  vb. görevlerde, finans sektöründe, ticari işletmelerde, sanayi işletmelerinde, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, Dünya Bankası, çok uluslu şirketler gibi uluslararası örgütlerde istihdam imkanı bulabileceklerdir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisat Bölümü, şu üç anabilim dalında öğretim faaliyetlerini yürütecektir:

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

İktisat Politikası Anabilim Dalı

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı


Başa Dön