Doç. Dr. Gürdal Aslan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Mikro İktisat Bilim / Sanat
 • Doktora Universite paris 1-Pantheon-Sorbonne-Ekonomi
 • Lisansüstü Universite paris 1-Pantheon-Sorbonne-İktisat
 • Üniversite Uludağ Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat

Akademik Özgeçmiş


 • ASLAN GÜRDAL,Türkiye’de İstihdam ve Ücretler Açısından Mesleklerin Analizi, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2020, 52 64
 • ASLAN GÜRDAL,İşgücü Piyasası Durumu, İstihdam ve Maddi Yoksunluğun Algılanan Sağlık Üzerine Etkileri, Çalışma İlişkileri Dergisi, 2020, 11, 53 68
 • ASLAN GÜRDAL,Türkiye’de Yoksulluk ve İşgücü Piyasası, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, 3, 83 105
 • ASLAN GÜRDAL,Gender Poverty Gap in Turkey, Focus on Research in Contemporary Economics (FORCE), 2020, 1, 85 102
 • ASLAN GÜRDAL,Türkiye’de Asgari Ücretli Çalışan Sayısı ve Ücret Seviyelerinin Değişimi (2003-2017 Hane Halkı İşgücü Anketleri Veri Analizi), SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 2019, 9, 141 158
 • ASLAN GÜRDAL,İktisat Yazınında Neoklasik Paradigma ve Asgari Ücret Tartışmaları, Çalışma ve Toplum, 2019, 1259 1286
 • ASLAN GÜRDAL,COMPTES RENDUS DE THÈSES SOUTENUES, Revue Française de Socio-Économie, 2016, 2, 221 229
 • ASLAN GÜRDAL,Flexibiliser pour structurer le marché du travail, Chronique internationale de l’IRES, 2016, 71 86
 • ASLAN GÜRDAL,Kirat Djamel,L’impact du salaire minimum sur l’emploi dans les pays en développement, Travail et emploi, 2015, 41 54
 • ASLAN GÜRDAL,MATH Antoine,Elections générales de juin 2011 : acteurs en lice et enjeux sociaux, Chronique internationale de l’IRES, 2011, 22 41
 • ASLAN GÜRDAL,MATH Antoine,Malgré sa victoire, l’AKP est confronté à de redoutables contradictions, Chronique internationale de lIRES, 2011, 12 28
 • ASLAN GÜRDAL,MATH Antoine,Rigueur budgétaire, austérité pour les travailleurs : encore et toujours ?, Chronique internationale de l’IRES, 2010, 155 175
 • ASLAN GÜRDAL,“Türkiye’de Asgari Ücret ve Ücret Eşitsizliği”,2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, Çeşme/İzmir, 3-5 Ekim 2019.,03.10.2019 05.10.2019, İzmir, TÜRKİYE, 05.10.2019
 • ASLAN GÜRDAL,“Türkiye’de Asgari Ücret, İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler”,1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, Seferihisar/İzmir,05.10.2018 07.10.2018, İzmir, TÜRKİYE, 07.10.2018
 • ASLAN GÜRDAL,“Türkiye’de Asgari Ücret ve Sosyal Diyalog”,SOS-NAT 2018, Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi,08.11.2018 09.11.2018, Kocaeli, TÜRKİYE, 09.11.2018
 • ASLAN GÜRDAL,”Türkiye’de Gelir Dağılımı: asgari ücret arttırılmalı mı, arttırılmamalı mı?”,5. International Conference on Economics, “Inclusive and Sustainable Growth and Income Distribution”, Turkish Economic Association ICE-TEA,,20.10.2016 22.10.2016, Muğla-Bodrum, TÜRKİYE, 22.10.2016
 • ASLAN GÜRDAL,”Bölgelere göre asgari ücretli çalışanlar, ücret farklılıkları ve asgari ücretli çalışmayı belirleyen faktörler”,5th International Blue Black Sea Congress, The Black Sea Political Economy and Regional Security, Faculty of Political Sciences, Anadolu Hisarı Campus, İstanbul,12.12.2016 13.12.2016, İstanbul, TÜRKİYE, 13.12.2016
 • ASLAN GÜRDAL,Lopez Humberto,”Internationalization Strategies: A case Study of French Green SMEs in Brazil”, 11-14 June 2014.,59th Annual Conference of the International Council for Small Business, World conference on Entrepreneurship, ICSB, Dublin, Ireland,11.06.2014 14.06.2014, Dublin, İRLANDA, 14.06.2014
 • ASLAN GÜRDAL,Lopez Humberto,Impacts of Minimum Wage on Employment: First Evidence in Turkish SMEs”, Oxford University, Oxford, United Kingdom.,The Third Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship International Business Oxford University, Oxford, United Kingdom.,01.02.2013 03.03.2013, Oxford, İNGİLTERE, 03.03.2013
 • ASLAN GÜRDAL,Kapitalizmin Çeşitliliği Bağlamında Covid-19 Pandemisinin İstihdam Üzerine Etkileri,7th International Conference on Economics, “Unpacking the Economic Impacts of COVID-19, Turkish Economic Association ICE-TEA,09.04.2021
 • ASLAN GÜRDAL,Salaire minimum et inégalités des revenus, le cas de la Turquie,Colloque International de Inégalités et développement dans les pays méditerranéens (GDRI CNRES « DREEM »,21.05.2009 23.05.2009, İstanbul, TÜRKİYE
 • ASLAN GÜRDAL,“Institutions for Wage Determination in Turkey and Europeen Union”,7th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”,11.04.2019 13.04.2019, Uşak, TÜRKİYE
 • ASLAN GÜRDAL, Sosyal Bilimlerde Güncel Konulara Teorik Politik ve Ampirik Yaklaşımlar, Yapısal Dönüşüm Sürecinde (2000’li Yıllarda) Türkiye’de İstihdamın Dinamikleri, ISBN:978-625-8065-26-8, S:279 291, Efe Akademi Yayınevi, 2021
 • ASLAN GÜRDAL, Sosyal Bilimler Ekseninde Güncel Araştırma Ve Değerlendirmeler, Kayıt Dışı İstihdamın Değişen Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme, ISBN:978-625-8024-54-8, S:99 110, EKİN Basım Yayın Dağıtım, 2021
 • ASLAN GÜRDAL, Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, Institutions for Wage Determination in the EU and Turkey: A Comparative Perspective, ISBN:2327-5677, S:188 203, IGI Global, 2019
 • ASLAN GÜRDAL, Ekonomi ve Siyaset Üzerine Yazılar, Türkiye’de Genç İstihdamı, Genç İşsizliği ve NEET Oranları: Karşılaştırmalı Bir Analiz, ISBN:978-605-327-965-5, S:1 21, Ekin, 2019
 • ASLAN GÜRDAL, Siyaset ve İktsat Aktörler Kurumlar Tartışmalar, Sosyodemografik Özelliklere Göre Türkiye’de Ücret Eşitsizlikleri ve Gelişimi (2003-2018), ISBN:978-605-247-153-1, S:253 282, Dora, 2019
 • ASLAN GÜRDAL, A Critical Review of Social Sciences: Contemporary Issues, The Relationship between Minimum Wage and Social Dialogue in Turkey, ISBN:978 93 81043 34 9, S:161 176, Frontpage Publications, 2019
 • ASLAN GÜRDAL, Selected Discussions on Social Science Research, The Impact of Minimum Wage on Wage Inequality in Turkey, ISBN:978 93 81043 41 7, S:463 477, Frontpage, 2019
 • ASLAN GÜRDAL, Critical Debates in Social Sciences, The Relationship Between Minimum Wage, Employment and Industrial Relations in Turkey, ISBN:978 93 81043 30 1, S:540 556, Frontpage, 2018
 • (2021), (İşgücü Piyasası Durumu, İstihdam ve Maddi Yoksunluğun Algılanan Sağlık Üzerine Etkileri)
 • (2021), (A Critical Review of Social Sciences: Contemporary Issues)
 • (2021), (Türkiye’de Asgari Ücretli Çalışan Sayısı ve Ücret Seviyelerinin Değişimi (2003-2017 Hane Halkı İşgücü Anketleri Veri Analizi))
 • (2021), (İktisat Yazınında Neoklasik Paradigma ve Asgari Ücret Tartışmaları)
 • (2021), (L’impact du salaire minimum sur l’emploi dans les pays en développement)
 • (2021), (Türkiye’de İstihdam ve Ücretler Açısından Mesleklerin Analizi)
 • (2019), (Türkiye’de Asgari Ücretli Çalışan Sayısı ve Ücret Seviyelerinin Değişimi (2003-2017 Hane Halkı İşgücü Anketleri Veri Analizi))
 • (2019), (Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union)
 • (2019), (İktisat Yazınında Neoklasik Paradigma ve Asgari Ücret Tartışmaları)
 • (2019), (Ekonomi ve Siyaset Üzerine Yazılar)
 • (2019), (Critical Debates in Social Sciences)
 • Türkiye’de asgari ücret ve gelir dağılımı eşitsizliği, Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, 1.6.2009
 • Küresel krizin etkileri ve çeşitli ülkelerde uygulanan krizden çıkış politikaları, Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, 1.2.2009
 • Küresel kriz, ücretler ve Türkiye, Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, 1.12.2008
 • Uzun bir yol hikâyesi: Avrupa Birliği ve Türkiye, Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, 1.9.2006
 • Türkiye’nin AB’ye olası üyeliğine destek olanlar ve karşı çıkanların argümanları, Universite de Paris 1-Pantheon-Sorbonne, 3.10.2005
 • TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞININ AZALTILMASI, NURİ AYTUĞ ERDEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞININ AZALTILMASI, NURİ AYTUĞ ERDEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kooperatifler ve yerel yönetimlerin iş birliğinin sosyoekonomik etkileri, MAHİR POLAT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • IFEA (Institut Français d’Études Anatoliennes / Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü), Üyelik, 2017
 • Associate Research Fellow, Centre d’économie de la Sorbonne, Üyelik, 2014 - 2015

Dersler

Menüyü Kapat