ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İKTİSAT FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İKTİSAT FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT
 • ÇELİK NECMETTİN,KARAÇUKA MEHMET,The Effects of Terrorist Attacks on Destination Preferences of Domestic and Foreign Tourists: A Spatial Analysis for Turkey’s NUTS-II Regions, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019, 19, 204 222
 • ÇELİK NECMETTİN,AKGÜNGÖR EMİNE SEDEF,KUMRAL NEŞE,An Assessment of the Technology Level and Knowledge Intensity of Regions in Turkey, European Planning Studies, 2019
 • ÇELİK NECMETTİN,Bölgesel Kalkınmanın İktisadi Politiği: Siyasal Çoğulculuk ve Yatırım İlişkisi, Sosyoekonomi, 2018, 26, 243 255
 • ÇELİK NECMETTİN,KARAÇUKA MEHMET,Bölgesel Kalkınmanın İktisadi Politiği: Yerel Dinamikler ve İktisadi Büyüme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2018, 73, 1 18
 • MANAVGAT GÖKÇE,ÇELİK NECMETTİN,A Spatial Analysis for the Determinants of Health Status: The Case of Turkey NUTS-3, Sosyoekonomi, 2017, 25, 53 67
 • KARAÇUKA MEHMET,ÇELİK NECMETTİN,Kırılgan-Başarısız DevletOlgusu veTerörizmİlişkisİ, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 19, 20 41
 • MANAVGAT Gökçe,ÇELİK NECMETTİN,A Spatial Analysis for the Determinants of Health Status: The Case of Turkey NUTS-3, Sosyoekonomi, 2017, 25, 53 67
 • ÇELİK NECMETTİN,KARAÇUKA MEHMET,Terör Saldırılarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri: Türkiye Öznelinde Ampirik Bir Analiz, Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 2017, 17, 313 322
 • ÇELİK NECMETTİN,Teşvik Politikalarının İmalat Sanayi Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri: Düzey 2 Bölgeleri için Mekansal Gecikmeli Sabit Etkiler Panel Modeli, Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 2017, 17, 1 12
 • ÇELİK NECMETTİN,Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 23, 653 653
 • ÇELİK NECMETTİN,İktisadi, Politik ve Mekânsal Dinamikleri Dâhilinde Küreselleşen Terörizm, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2016, 12, 163 204
 • ÇELİK NECMETTİN,ALTAY NASUHAN OĞUZHAN,Avrupa Birliği yapısal fonlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi: AB-25 için SAR Panel Veri Modeli, Ankara Avrupa Calismalari Dergisi, 2016, 15, 73 84
 • ÇELİK NECMETTİN,Toplumsal Parçalanma Sosyal Dışlanma ve Terörizm, uluslararası hukuk ve politika, 2015, 11, 157 180
 • KARAÇUKA MEHMET,ÇELİK NECMETTİN,Turizm Talebi Belirleyicilerinin Mekansal Perspektiften Değerlendirilmesi: Türkiye İBBS 2 Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2015, 52, 9 20
 • DELİKTAŞ ERTUĞRUL,ÇELİK NECMETTİN,Yozgat Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi,III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı,03.05.2018 05.05.2018, Yozgat, TÜRKİYE, 05.05.2018
 • ÇELİK NECMETTİN,Türkiye’de Kamusal Sermaye Birikimi ve Bölgesel İktisadi Büyüme İlişkisi,III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı,03.05.2018 05.05.2018, Yozgat, TÜRKİYE, 05.05.2018
 • AKGÜNGÖR EMİNE SEDEF,KUMRAL NEŞE,ÇELİK NECMETTİN,Türkiye’de Bölgesel Uzmanlaşmanın Teknoloji ve Bilgi Yoğunluğu Açısından Değerlendirilmesi,18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ,10.05.2018 12.05.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • AKGÜNGÖR EMİNE SEDEF,KUMRAL NEŞE,ÇELİK NECMETTİN,Türkiye’de Sektörel İleri ve Geri Bağlantılar, Kümelenmeler ve Bölgesel Uzmanlaşma,17. ulusal bölge bilimi ve bölge planlama kongresi,12.10.2016 14.10.2016, Burdur, TÜRKİYE, 14.10.2017
 • KARAÇUKA MEHMET,ÇELİK NECMETTİN,The Effects of Terrorist Attacks on Destination Preferences of Domestic and Foreign Tourists: A Spatial Analysis for Turkey’s Regions,6th Conference of the International Association for Tourism Economics,21.06.2017 23.06.2017, Rimini, 23.06.2017
 • ÇELİK NECMETTİN,KARAÇUKA MEHMET,The Effects of Labor Dynamics on Polarization of Voter Choice: Emprical Evidence From Turkey’s Election Enviroments,V. Anadolu International Conference in Economics,11.05.2017 13.05.2017, Eskişehir, TÜRKİYE, 13.05.2017
 • KARAÇUKA MEHMET,ÇELİK NECMETTİN,Politik İstikrar Güvenlik ve Mekansal Turizm Talebi,2nd International Congress on Economic Finance and Energy,16.05.2016 18.05.2016, Almaty, KAZAKİSTAN, 18.05.2016
 • KARAÇUKA MEHMET,ÇELİK NECMETTİN,Politik Etkinlik Başarısız Devletler ve Terörizmin Unsurlarının Temel Belirleyicileri,2nd International Congress on Economic Finance and Energy,16.05.2016 18.05.2016, Almaty, KAZAKİSTAN, 18.05.2016
 • KARAÇUKA MEHMET,ÇELİK NECMETTİN,Turizm Talebinin Terör Olayları Karşısındaki Duyarlılığı: Türkiye Örneği,VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi,04.04.2014 05.04.2014, Aydın, TÜRKİYE, 05.04.2014
 • DELİKTAŞ ERTUĞRUL,ÇELİK NECMETTİN,TRB2 Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi,Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi,27.09.2018 28.09.2018, Bitlis, TÜRKİYE
 • ÇELİK NECMETTİN,Human Capital Stock, Innovation Capacity and Regional Development in Turkey,UEK-TEK 2018 Beşeri Sermaye, Yenilikçi Sanayiler ve İstihdam,01.11.2018 03.11.2018, Antalya, TÜRKİYE
 • ÇELİK NECMETTİN,KARAÇUKA MEHMET,Political and Financial Determinants of Regional Growth in Turkey,3rd International Congress on Economics, Finance and Energy (EFE’2018),16.04.2018 18.04.2018, Almaty, KAZAKİSTAN
 • AKGÜNGÖR EMİNE SEDEF,KUMRAL NEŞE,ÇELİK NECMETTİN, Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar, Türkiye’de Endüstriyel Kümelenmeler ve Bölgesel Uzmanlaşma, ISBN:9786053208808, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
 • AKGÜNGÖR EMİNE SEDEF,KUMRAL NEŞE,ÇELİK NECMETTİN, Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İZMİR, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD), 2017
 • KARAÇUKA MEHMET,ÇELİK NECMETTİN, Development Growth: Economic Impacts of Globalization, Globalizing Terrorism and Economic-Politic Dynamics, IJOPEC Publication, 2017
 • 5, (13.2.2018), (VERGİ YÜKÜNÜN EKONOMİK BÜYÜME HIZI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ İLLER ÖRNEKLEMİNDE AMPİRİK BİR ANALİZ (2005-2014) )
 • 5, (1.2.2018), (Teşvik Politikalarının Etkinliğinin Mekânsal Perspektiften Değerlendirilmesi)
 • 30, (31.12.2017), (Teşvik Politikalarının Etkinliğinin Mekânsal Perspektiften Değerlendirilmesi)
 • 2, (31.12.2017), (Terör Saldırılarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri: Türkiye Öznelinde Ampirik Bir Analiz)
 • Ege Akademik Bakış
 • Ege Akademik Bakış
 • Tourism Economics

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

İLETİŞİM

Başa Dön