ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kamuda Karar Alma İç Denetim İlişkisi Güvence Verme Danışmanlık ve Yönetime Değer Katma Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 21, 1573 1581
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kazanım Temelli Kamu Satın Alması Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, 2016
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Güvenliğin Güvenliği, Türkiyem, 2016, 73 81
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Alparslan Mustafa,Kamu İnovatif Satın Alma Yöntemleri: Seçilmiş Ülke Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme, Internarional Journal of Public Finance, 2016, 1, 99 122
 • Constitutional Budget perspective in Turkey, public finance, 2011, 3, 48-62
 • Acar, İ. A.,Daha Fazla Sivil Toplum, İdarecinin Sesi, 2010, 30-33
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Plan ve Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim, Maliye Dergisi, 2009, 83 103
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,KİTAPCI İSMAİL,Bir Mali Yerelleşme Deneyimi Olarak İsveç., Maliye Dergisi, 2009, 85 104
 • Ramazanoğlu Geybullah,ACAR İBRAHİM ATTİLA,GÖVDERE BEKİR,Yeni Kriz Enerji Krizimi Mi?, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2009, 1, 1 12
 • Ramazanoğlu Geybullah,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Eyniyev Tahir,Dünya Ekonomik Krizi Döneminde Devlet Uygulamalarının ve Ekonomik Entegrasyonların Önemi, Journal of Azarbaijani Studies, 2009, 12, 137 146
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,KİTAPCI İSMAİL,Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim, Maliye Dergisi, 2008, 77 98
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,İç Denetim-Stratejik Plan-Performans Yönetimi Çerçevesinde Kavramsal Değerlendirmeler, Yerel Siyaset, 2008, 78 83
 • MERTER MEHMET EMİN,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Arslan Enver,Türk Vergi Sisteminde KDV Uygulaması ve Etkinliğinin Analizi, Maliye, 2007, 23 50
 • Ramazanoğlu Geybullah,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Bir Geçiş Ekonomisi Örneği Olarak Kırgızistan: Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Yanaşımlar, Eastern Mediteranean University Review of Social Economic and Business Studies, 2007
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Çevre Merkez İlişkisinde Stratejik Planlama, Yerel Siyaset, 2007, 69 73
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planlama İzlenimleri, Strateji Bülteni, 2007, 10 14
 • Acar, İ. A.,Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planlama İzlenimleri, Strateji Bülteni, Maliye Bakanlığı SGB yayını, 2007, 10-14
 • Merter, M. E., Acar, İ. A., Arslan, E.,Türk Vergi Sisteminde KDV Uygulaması ve Etkinliğinin Analizi, Maliye Dergisi, 2007, 23-50
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Hala Umut Var mı? Küçük İşletmelerde Yarın Kurgusu, Akademik Yaklaşım, 2006, 137 146
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Vergilemede Tahsis İlkesinin Çevre Vergileri Açısından Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2006, 11, 215 232
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Sosyal Devlet Mali Disipline Engel Mi?, Yaklaşım, 2005, 522 535
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,MERTER MEHMET EMİN,Türkiye de 1990 Sonrası Dönemde Vergi denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu, Maliye Dergisi, 2005, 5 27
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Küçük Güzeldir - Sermayesi Görece Az İşletmeler İçin Çıkış Arayışı, Akademik Yaklaşım, 2004, 3 18
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Geçiş Ekonomisinin Kırılma Noktası: Kırgızistan da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler, Türk Dünyası Araştırmaları, 2004, 85 94
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Ulus Devletin Vergi Açmazı: Kredi Kartları Hayali İhracat ve E-Ticaret Kapsamında Bir Değerlendirme, Vergi Dünyası, 2004, 109 113
 • ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim ve Yeni Yönelimler Yeni Projeksiyonlar, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, 2002, 17 25
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Türkiye İçin Açık Bütçe mi, Denk Bütçe mi?, Yeni Türkiye Dergisi, 2001, 1393 1422
 • Acar, İ. A.,Türkiye İçin Açık Bütçe mi, Denk Bütçe mi?, Yeni Türkiye Dergisi, 2001, 1393-1422
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Qua Vadis Kamu Ekonomisi? (1980 Sonrası Analiz), Ekonomik Araştırmalar, 2000, 6, 124 146
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Devlet Piyasa İkileminde Türkiye, Akademik Yaklaşım, 1999, 61 76
 • Acar, İ. A., Yavuz, A.,Küreselleşme Olgusunun Finans Piyasaları Üzerine Etkisi, SDÜ-İİBF Dergisi, 1998, 267-280
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Türkiye’de Katma Bütçe Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 1997, 357 376
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Genellik ve Birlik İlkesinden Sapmalar Katma Bütçeler, Maliye Yazıları, 1997, 46 68
 • Acar, İ. A.,Genellik ve Birlik İlkesinden Sapmalar Katma Bütçeler, Maliye Yazıları, 1997, 46-48
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,1994 Yılı Konsolide Bütçe Uygulaması, İşletme ve Finans Dergisi, 1996, 47 54
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,“Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetinin Etkinliği: Ege Bölgesi Alan Araştırması”,29. Türkiye Maliye Sempozyumu,16.05.2014 20.05.2014, TÜRKİYE, 21.05.2014
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Yeni Bir Yüksek Öğretim Stratejisi,TSE Standartlar Sempozyumu,01.01.2014 01.01.2014, TÜRKİYE, 02.01.2014
 • AKMAN ÇİĞDEM,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Türkiye de Yerel Yönetimler Açısından Oluşturula(maya)n Yerel Özerklik,KAYFOR 12,02.02.2014 02.02.2014, TÜRKİYE, 03.02.2014
 • AKMAN ÇİĞDEM,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Büyükşehirlerde Değişiklik Öngören 6360 sayılı Kanun ile Atıla(maya)n Mali Yerelleşme Adımları,Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu,03.03.2014 03.03.2014, TÜRKİYE, 04.03.2014
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Nitelikli İnsan Gücünün Yetiştirilmesinde Üniversiteler,5. İzmir İktisat Kongresi,31.10.2013 01.01.2013, 02.01.2013
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları Kamu Hizmeti Sunumunu Etkinleştirebilir mi?,27. Türkiye Maliye Sempozyumu,20.05.2012 24.05.2012, TÜRKİYE, 25.06.2012
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Sağlık Hizmeti Açısından Öncü Göstergeler ve Makro Değerlendirmeler,6. Sağlık Bilimleri ve İdaresi Kongrresi,13.09.2012 15.09.2012, TÜRKİYE, 15.10.2012
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Plan Bütçe İlişkisi ve Üniversitelerde Stratejik Planlama,Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu,25.03.2011 27.03.2011, izmir, TÜRKİYE, 28.03.2011
 • DULUPÇU MURAT ALİ,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Yerel yönetimlerde Mali Yönetime İlişkin Düzenlemelerin Kaldıraç Etkisi- 5018 Örneği,TODAİE 4. Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler Kongresi,19.10.2009 20.10.2009, Ankara, TÜRKİYE, 10.11.2009
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN MUHAMMET,Kamu Müdahalelerine Dönüş: Yeni Dönemin Manifestosu Ne Olacak?,Uluslararası Davras Kongresi,24.09.2009 27.09.2009, ısparta, TÜRKİYE, 27.09.2009
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim: İç Denetimden Stratejik Plana Yeni Arayışlar,I. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu,23.10.2008 24.10.2008, Sakarya, TÜRKİYE, 24.10.2008
 • Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim-Stratejik Planlamadan İç Denetime Arayışlar,1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2008
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,GÜL HÜSEYİN,1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşüm,22. Türkiye Maliye Sempozyumu,10.05.2007 13.05.2007, Isparta, TÜRKİYE, 01.06.2007
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,DULUPÇU MURAT ALİ,Learning to Fly: Strategic Planning In Turkish Universities- The Case of Süleyman Demirel University,2. International Conference On Business, Management and Economics,15.06.2006 18.06.2006, izmir, TÜRKİYE, 18.06.2006
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Denetimin Kamuyu Tökezletmesi: Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasında Denetim,20. Türkiye Maliye Sempozyumu,23.05.2005 27.05.2005, Denizli, TÜRKİYE, 01.06.2005
 • Geybullayev Geybullah,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Geçiş Ekonomilerinin Kırılma Noktası: Azerbaycan da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler,Orta Asya ve Kafkaslar Kongresi,24.05.2004 26.05.2004, bakü, AZERBAYCAN, 27.05.2004
 • Geybullayev Geybullah,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Geçiş Ekonomilerinin Kırılma Noktası: Azerbaycan da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler.,Orta Asya ve Kafkaslar Kongresi,24.05.2004 26.05.2004, Bakü, AZERBAYCAN, 25.05.2004
 • DULUPÇU MURAT ALİ,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kamu Borç Yönetiminde Etkinlik Arayışları: Dış Kredilerin Kullanımı ve Geri Ödeme Süreçlerinin İncelenmesi -Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği,17. Türkiye Maliye Sempozyumu,12.05.2003 16.05.2003, KKTC, 20.05.2003
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Türkiye de Anayasal Denk Bütçe Önerisine İlişkin Kamuoyu Tercihleri,4. MABAG Sempozyumu,08.02.2002 10.02.2002, izmir, TÜRKİYE, 10.03.2002
 • Geçiş Ekonomilerinin Kırılma Noktası: Azerbaycan'da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler. ,Bakü-Azerbaycan,24.05.2004 00:00:00, 26.05.2004 00:00:00
 • Learning to Fly: Strategic Planning In Turkish Universities- The Case of Süleyman Demirel University. 2. International Conference On Business, Management and Economics,Çeşme-İzmir,15.06.2006 00:00:00, 18.05.2006 00:00:00
 • Küreselleşme Versus Ulus Devletler: Geçiş Ekonomilerinin Kırılma Noktaları. Globalleşme Sürecinde Kafkaslar ve Orta Asya, Uluslararası Sempozyum Bildirileri,Azerbaycan,12.05.2003 00:00:00, 13.05.2003 00:00:00
 • 1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşüm.,Antalya,10.05.2007 00:00:00, 13.05.2007 00:00:00
 • Denetimin Kamuyu Tökezletmesi: Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasında Denetim,Denizli,23.05.2005 00:00:00, 27.05.2005 00:00:00
 • Globalleşme Olgusu ve Finans Piyasalarının Gelişimi, I.MABAG Sempozyumu'na sunulan tebliğ,Seferihisar-İZMİR,26.11.1998 00:00:00, 28.11.1998 00:00:00
 • Türkiye'de Anayasal Denk Bütçe Önerisine İlişkin Kamuoyu Tercihleri, IV. MABAG Sempozyumu'na sunulan tebliğ,Seferihisar-İzmir,08.02.2002 00:00:00, 10.02.2002 00:00:00
 • Kamu Borç Yönetiminde Etkinlik Arayışları: Dış Kredilerin Kullanımı ve Geri Ödeme Süreçlerinin İncelenmesi - Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği (17. Maliye Sempozyumu Bildirileri),Kıbrıs,12.05.2003 00:00:00, 16.05.2003 00:00:00
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kamusal Risk Yönetimi,Maliye Bakanlığı,22.05.2017 22.05.2017, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Vergilemenin Anayasal Temelleri ve Kamusal Hizmet Üretimi,Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları-SOBİAD, İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi,21.10.2013 21.10.2013, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Osmanlı Dönemi Torbalı ve Sultan II. Abdülhamid,Torbalı Belediyesi Sultan II. Abdülhamid Paneli,25.02.2015 25.02.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Etkin Kamu Hizmeti Mümkün Mü?,Kamusal Yaşamda Mükemmliyet Toplantıları- İzmir Valiliği, İKÇÜ İİBF,23.03.2015 23.03.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Değişim Programlarının İktisat Öğrenimine Etkisi,Yaşar Üniversitesi İİBF İktisat Öğrenimi Çalıştayı,27.03.2015 29.03.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kamu Hizmetlerinde Karar Verme ve Etkinlik,Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Haftası Etkinlikleri,28.04.2015 28.04.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Daha İyi Veri Daha İyi Yaşam,TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü Dünya İstatistik Günü Etkinliği,20.10.2015 20.10.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,İyi Bütçe İçin Karar Verme,Kamusal Yaşamda Mükemmliyet Toplantıları İzmir Valiliği,26.09.2013 26.09.2013, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Stratejik Planı Stratejik Yapan Nedir?,Kamusal Yaşamda Mükemmliyet Toplantıları İzmir Valiliği,25.09.2015 25.09.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Plan Bütçe İlişkileri ve Gerçekçi Bütçe,Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet Toplantıları İzmir Valiliği,26.10.2016 26.10.2016, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kırsal Alan Kalkınmasının Davranışsal Boyutu,Kırsal Alan Çalıştayı,11.12.2015 13.12.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,Adli Muhasebe,Adli Muhasebe Sempozyumu,15.04.2015 15.04.2015, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA, Başka Türlü Kalkınma, Ekonomide Yenilikçi Bir Üretim Faktörü: Bilişsel Sosyal Sermaye, S:314 336, Anka Yayıncılık, 2016
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA, Kalkınmanın Yönetilmesi, Nitelikli İşgücünün Oluşturulmasında Üniversiteler, S:24 38, Elf Yayınevi, 2016
 • TEKİR OSMAN,ACAR İBRAHİM ATTİLA, Kalkınma Üzerine Ekonomi Politik Yazılar, Bir Toplumun Gücü: Sosyal Sermaye ve Bilişsel Sermaye, ISBN:6055145798, S:253 268, Orion Kitap Evi, 2016
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Kamu İnovatif Satın Alma Politikası ve Bölgesel Kalkınma, S:1 18, Nobel Basım, 2014
 • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Kamu İnovatif Satın Alma Politikası ve Bölgesel Kalkınma, Nobel Yayınevi, 2014
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA, İç Denetim, Kurumsal Yönetimde İç Denetimin Rolü, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 2013
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA, Kamu Ekonomisi, İktisadi Ekoller ve Devletin Ekonomideki Rolü, ISBN:9786055431099, Ekin Kitabevi, 2011
 • İktisadi Ekoller ve Devletin Ekonomideki Rolü, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2011
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, ISBN:9799758784973, Asil Yayın ve Dağıtım, 2007
 • Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, S:343-392, Asil Yayın ve Dağıtım, Ankara, 2007
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA, Ekonomik Entegrasyon, Gelişmiş Ülkeler Arasında İşbirliği ve Dünya Ekonomik Forumları: OECD, g7,g20, ISBN:9789758768707, Ekin Kitabevi, 2005
 • Gelişmiş Ülkeler Arasında İşbirliği ve Dünya Ekonomik Forumları: OECD, G7, G20 (Ekonomik Entegrasyon içinde), Ekin Kitapevi, Bursa, 2005
 • CFCU/2007 TR 05 IPO 001/PRE "Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı", Koordinatör, Koordinatör,,1.1.2011
 • AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Üniversiteler Hibe Programı, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.1997
 • Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması (Eui Project). AB ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi üniversiteler hibe programı. Proje Döngüsü Yönetimi modülü, Koordinatör, BAP, Koordinatör
 • Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı, Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar, Yürütücü, CFCU/2007 TR 05 IPO 001/PRE, BAP, Yürütücü
 • Küreselleşmenin Türk işçi sendikaları üzerine etkisi, ADALET KUL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Adli Arama ve Vergi Araması İlişkisi, Alper METİNOĞLU, Tamamlanmış
 • KOBİ yöneticilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesine yönelik bir araştırma: İzmir ili örneği, AYŞEGÜL KAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'de mali yerelleşme: Büyükşehir belediyeleri üzerinden teorik, yasal ve algı ölçümüne dayalı bir inceleme, ÇİĞDEM AKMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İç kontrolün uygulanabilirliği, MUSTAFA DÖNGEL, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Proje döngüsü yönetimi: Avrupa Birliği (AB) proje yaklaşımlarının incelenmesi ve Türkiye açısından örnek bir projenin değerlendirilmesi, FERHAN ERGÜN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'de 1968-2010 bütçe reform çalışmaları ve yeni kamu mali yönetimi kapsamında stratejik yönetim anlayışı, ATİLLA ÇAKIR, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Üniversite personelinin stratejik planlamayı katılımcılık ve gelişim boyutuyla değerlendirmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği, ALİ GÜRAY AÇIKEL, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kamu Harcama Hukuku çerçevesinde kamu alımları ve Türkiye'deki uygulamalar, MEHMET TURŞUCU, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, vergi mahkemelerinin fonksiyonları; Antalya Vergi Mahkemesi örneği, MUSTAFA BİLİCİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Performans denetiminde bütçe kurgusunun kamuda kurumsal kültüre etkisi, BİLGE TERKEN ATAOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türk kamu mali yönetiminde iç denetim ve iç denetim algısı, NAZMİ ZARİFİ GÜRKAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kamu mali yönetiminde dönüşüm - iç kontrolün uygulanabilirliği, SERKAN İNCE, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • T.C. Sağlık Bakanlığı bütçesinin 1980'den günümüze gelişimi, HAKAN ÖCALAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kamu mali yönetiminde performansın yönetilmesi-iç kontrolün kurumsal performansa etkisi, DİLEK GÖZE, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kamu mali karar alma süreçlerinin etkinliği ve iç denetim fonksiyonu, ELİF AYŞE ŞAHİN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yeni düzenlemeler eşliğinde yerel yönetimlerde mali özerklik ve mali tevzin, EŞREF AÇIKGÖZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sosyal devlet ışığında türk sosyal güvenlik sisteminin sorunları ve reform arayışları, İSMAİL KİTAPCI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Üniversite hastaneleri ve döner sermaye sistemlerinin işleyişi: Sorunlar ve çözüm önerileri, MUSTAFA GÜMÜŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Savunma harcamaları ve Türkiye'nin durumu, SERVET ÇIKINLAR, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'de iletişim tekeli ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirilmesi, DERYA TANER, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği yardımları çerçevesinde Türkiye'ye yapılan yardımlar: Isparta kilimcilik eğitim destek ve pazarlama projesi örneği, GÜLİZAR SELİN ÖZCANLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'de İletişim Tekeli ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Özelleştirilmesi (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programı), Tamamlanmış
 • 1980 Sonrası Dönemde Türk Altın Piyasası ve Türk Altın Piyasasının Gelişimi İçin Bir Model Önerisi (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programı), Tamamlanmış
 • 2016 dan 2017 Ekonomik Perspektif, KanalBENTV Anahaber Bülteni, 3.11.2016
 • Suriye ve Irak Ekseninde Siyasi Gelişmelerin Ekonomik Etkileri, SKY TV Hayatın Nabzı Programı, 28.10.2016
 • Üniversiteleri Ele Geçirmek Geleceği Çalmaktır, ÜLKE TV ODAK NOKTASI, 20.10.2016
 • 15 Temmuz Kalkışmasının Mesajı Kimedir?, Kanal 35 Patronlar Kulübü, 22.7.2016
 • Kanal 35 TV POLİTİK GÜNDEM, Kanal 35 20.00-21.00, 16.1.2016
 • Yeni Üniversiteler Yeni Türkiye Vizyonu, Kanal 35 Z Raporu, 1.1.2016
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 25.6.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 18.6.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 11.6.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 4.6.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 28.5.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 21.5.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 14.5.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 7.5.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu Haftalık Canlı Program, 30.4.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı performans, 23.4.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 16.4.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı program, 9.4.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu Canlı Performans, 2.4.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı performans, 26.3.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı performans, 19.3.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu haftalık canlı performans, 12.3.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu haftalık canlı performans, 5.3.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı performans, 26.2.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı performans, 19.2.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı performans, 12.2.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı yayın, 5.2.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu Haftalık canlı yayın, 29.1.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu canlı yayın, 22.1.2015
 • TRT İzmir Radyosu Kent Radyo EKONOMİ AJANDASI programı, TRT İzmir Radyosu Haftalık canlı program, 15.1.2015
 • 30 Mart Yerel Seçimlerinin Türk Demokrasisine Etkisi, Kanal EGE TV, 30.3.2014
 • Ekonomide İşler Yolunda Mı?, Kanal 35 Ekonomi Masası, 29.4.2013
 • Gezi nin Ekonomi Politiği, SKY TV EKONOMİ DEN PROGRAMI, 25.3.2013
 • Kuruluş Yıllarında Cumhuriyet Ekonomisi, Sky TV Ekonomi den Programı, 25.3.2013
 • 2011 Yılı Tasarruf Kredi Dengesi, Kanal 32, 18.11.2012
 • 2011 Ekonomide Tasarrufların Yönü, Kanal 32, 9.3.2012
 • Tarımda Gelecek Var Mı?, Kanal 32, 6.2.2012
 • Isparta nın Gelecek Vizyonu, Kanal 32 Gündem, 16.1.2012
 • Haftalık Ekonomi Haber Yorumları, kANAL 32, 1.1.2011
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Profesör Doktor, Tam Zamanlı,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Yardımcı Doçent Doktor, Tam Zamanlı,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Doçent Doktor, Tam Zamanlı,
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye Maliye Sempozyumu,
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Doçent Temsilcisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
 • ECTS Koordinatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF,
 • Bilimsel Yayınları Teşvik ve Değerlendirme Kurulu Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Alanı,
 • Rektör Yardımcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Kongre, BÜROKON 2012 11. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Kurul üyesi, 2012
 • TV-Radyo Programı, Krizin Geleceği, ART Televizyonu, Antalya, Konuşmacı, 2011
 • Sempozyum, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir, Kurul üyesi, 2011
 • Kongre, Uluslararası Davras Kongresi, (International Davras Congress: 'Social and Economic Issues Shaping the World's Future)', Konuşmacı, 2009
 • Sempozyum, Kamu Sektörünün Finans Piyasaları Üzerine Etkisi, VI. Finans Sempozyumu, Konuşmacı, 2002
 • Sempozyum, Türkiye'de Kamu Ekonomisinin Sınırları. Sosyal Bilimler Sempozyumuna sunulan tebliğ, Konuşmacı, 2000
 • Sempozyum, Küreselleşmenin Kurumsal Yapısı: MAI, Tahkim, WTO. II.MABAG Sempozyumu'na sunulan tebliğ, Konuşmacı, 1999

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön