ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • ZENGİN, H. & KORKMAZ, A. (2019), Determinants of Turkey's Foreign Aid Behavior, New Perspectives on Turkey, 42, 60, 109-135.
 • KORKMAZ, A. & KORKMAZ, S. (2013), An Alternative Consideration for the Testing Procedure of the S-Curve Hypothesis, Empirical Economics, 41, 45, 627-634.
 • KORKMAZ, A. & BİLMAN, M. E. (2017), The S-Curve Behaviour of the Trade Balance: A Stepwise Procedure, Foreign Trade Review, 32, 52, 1-14.
 • KORKMAZ, A. (2012), An Alternative Perspective on the Contagion Phenomenon, International Journal of Economics, 31, 6, 89-102.
 • KORKMAZ A., TOPBAŞ, F. & ÇELİK, S. (2018), Harcama Türlerine Göre Turizm Gelirlerinde Mevsimsellik: Türkiye Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12, 9, 457-488.
 • KORKMAZ, A. & TOPBAŞ, F. (2017), Türkiye'de Para Talebinin İstikrarı Üzerine: 2006-2017 Dönemine İlişkin Kanıtlar, Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, 11, 8, 28-44.
 • KORKMAZ, A., KÜÇÜKSİLLE, E. & KARAOĞLAN, S. (2017), Türk Mevduat Bankacılığı Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri: 2010-2015 Dönemi, Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 10, 12, 11-18.
 • KORKMAZ, A. (2014), Can the Interdependence Effect and the Contagion Phenomena be Related with One Another?, Journal of Empirical Studies, 9, 1, 38-47.
 • KORKMAZ, A. (2011), Finansal Krizler ve Aktarım Kanalları: Literatür İncelemesi, Bankacılar Dergisi, 8, 77, 52-69.
 • KORKMAZ, A. & İNSEL, A. (2010), The Contagion Effect: Evidences from Former Soviet Economies in Eastern Europe, International Research Journal of Finance and Economics, 7, 55, 118-134.
 • KORKMAZ, A. (2010), Türk Mevduat Bankacılığı Sektöründe Rekabet Derecesi: Bresnahan-Lau Modelinden Kanıtlar, Bankacılar Dergisi, 6, 74, 3-19.
 • KORKMAZ, A. (2007), Türk Para Politikası Bağımsız Bir Şekilde Yönetilebilir mi? Ekonometrik Bir Bakış Açısı, İktisat İşletme ve Finans, 5, 22, 87-100.
 • YAMAK R. & KORKMAZ, A. (2007), Türk Cari İşlemler Açığı Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Yaklaşım, Bankacılar Dergisi, 4, 60, 17-32.
 • YAMAK R. & KORKMAZ, A. (2006), Prebisch-Singer Hipotezi ve Küçük Açık Ekonomi Varsayımı, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 3, 10, 128-143.
 • YAMAK R. & KORKMAZ, A. (2006), Harberger-Laursen-Metzler Etkisi: Literatür ve Türkiye Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2, 20, 57-69.
 • YAMAK R. & KORKMAZ, A. (2005), Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi, İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 1, 2, 11-29.
 • KORKMAZ, A. & ÇİL, M., Dış Yardımların Belirleyicileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye, İzmir Uluslarası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 7, İzmir, Türkiye, 5-8 Aralık 2018.
 • KORKMAZ, A. & ÇELİK UĞUZ, S., An Application of Tourism Price Index for the Turkish Economy, 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Science, 5, Belgrad, Sırbistan, 10-14 Mayıs 2017.
 • KORKMAZ, A. & ZENGİN, H., Determinants of the Turkish Foreign Aid: A Quantitative Analysis, 3rd International Conference on Applied Economics and Finance, 6, Girne, KKTC, 6-7 Aralık 2017.
 • İNSEL A., KORKMAZ, A. & MOUDATSOU, A., Empirical Evidences on Indirect Spillover Effect, 2nd Internatıonal Conference of the Society for Economic Measurement, 4, Paris, Fransa, 22-24 Haziran 2015.
 • İNSEL A., KORKMAZ, A. & MOUDATSOU, A., BRICS and the South-South Cooperation: Impacts and Spillovers, EEFS Annual Conference, 3, Selanik, Yunanistan, 13-14 Haziran 2014.
 • KORKMAZ, A., İNSEL, A. & MOUDATSOU, A., Transmission Process of Financial Crises in the Middle East: Is a Second Generation Monsoonal Effect Matter?, 33rd Annual Meeting of the Middle East Economic Association, 2, San Diego, ABD, 4-7 Ocak 2013.
 • KORKMAZ, A., İNSEL, A. & OLTULULAR, S., Does the Contagion always Keep Up with the Interdependence: Some Empirical Evidences, 3rd International Conference on Economics, 1, İzmir, Türkiye, 1-3 Kasım 2012.
 • KORKMAZ, A. & ZENGİN, H., (in) Turkey’s Political Economy in the 21st Century, The Political Economy of Turkish Foreign Aid (Ch. 6), ISBN:978-3-030-27631-7, Palgrave-Macmillan, 2020
 • KORKMAZ, A. & ÇELİK UĞUZ, S., (in) Developments in Social Sciences, Is There a Difference between the Expenditure Propensity of Visitors and that of Domestic Citizens?: Evidence From Turkey, ISBN:978-954-07-4343-1, S:685 692, St. Kliment Ohridski University Press, 2017
 • KORKMAZ, A., Financial Crises and Transmission Channels: Theoretical and Empirical Approaches, ISBN:978-3844310849, Lambert Academic Publishing, 2011
 • KORKMAZ, A., (içinde) Geçiş Ekonomileri, Ukrayna Cumhuriyeti, ISBN:9789944141772, S:237-260, Ekin, 2008
 • Business and Economics Research Journal
 • Bankacılar Dergisi
 • Journal of International Trade and Economic Development
 • Applied Economics
 • Contagion and Information Transmission during Financial Crisis (TUBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmiştir), School of Business and Management, Queen Mary University of London, 2015-2016, (Supervisors: Gülnur MURADOĞLU and Sushanta MALLICK)
 • Türkiye İçin Turizm Talep Denkleminin Tahmini: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkenler, Onur BAYRAM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonomi Anabilim Dalı, Tamamlanmış

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön