Uzmanlık Alanı Dağılımı

 

Öğretim Üyesi

Uzmanlık ve Çalışma Alanı (Tematik)

Prof. Dr. Volkan Alptekin

 • İktisat Bölüm Başkanı
 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İktisat Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Volkan Alptekin’in doktora tez konusu Türkiye’de Dış Ticaret-Reel Döviz Kuru İlişkisidir. Doçentliğini Makro İktisat alanında alan Prof. Dr. Volkan Alptekin,  para ve banka, dış ticaret ve döviz kuru ilişkisi, ekonomik büyümenin dinamikleri konularında uygulamalı araştırmalar yürütmektedir.

Doç. Dr. Muharrem Burak Önemli

 • İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı
 • İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı olan Doç. Dr. Muharrem Burak Önemli’nin doktora konusu Endüstri İktisadı ve Regülasyon Ekonomisidir. Doçentliğini Ekonometri alanında alan Doç. Dr. Muharrem Burak Önemli, mutluluk ve sağlık eşitsizliklerinin araştırılması da dahil olmak üzere sosyoekonominin mikro boyutlarına ek olarak, uygulamalı ekonometri, endüstri ve regülasyon iktisadı, çalışma ekonomisi ve istatistik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Doç. Dr. Necmettin Çelik

 • İİBF Dekan Yardımcısı
 • İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı
 • İktisat Politikası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı olan Doç. Dr. Necmettin Çelik doktora tezinde Türkiye’nin bölgesel kalkınma sorunsalını çalışmış ve bölgelere özgü politika önerilerinde bulunmuştur. Doçentliğini Bölgesel Çalışmalar alanında alan Doç. Dr. Necmettin Çelik, bölgesel kalkınma, bölgesel gelişmişlik farklılıkları, savunma ve güvenlik ekonomisi ve terör ekonomisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Özhan Tuncay

 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Özhan Tuncay’ın doktora tez konusu döviz kuru rejimleridir. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Özhan Tuncay temel olarak uluslararası finans, kısa vadeli sermaye hareketleri ve döviz krizleri ile finansal serbestleşme sonrası dönemde doğrudan yatırımlar gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Pelin Pasin Cowley

 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı
 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğretim Üyesi Pelin Pasin Cowley’in doktora konusu oyun teorisi, uygulama teorisi, matematiksel iktisat, sosyal seçim kuramıdır. Dr. Öğretim Üyesi Pelin Pasin Cowley’in uzmanlık alanı genel olarak oyun teorisi ve matematiksel iktisattır. Uygulama teorisi, sosyal seçim kuramı ve uygulama teorisi bağlamında turnuvalar alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Attila Acar

 • İktisat Politikası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

İktisat Politikası Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Attila Acar’ın doktora konusu Anayasal Denk Bütçe Politikasıdır. Doçentliğini Maliye alanında alan Prof. Dr. İbrahim Attila Acar mali yönetim, bütçe politikası, mali denetim ve makro analiz alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz

 • İktisat Politikası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz doktora tezinde finansal krizler ve uluslararası yayılımı üzerine çalışmıştır. Doçentliğini Makro İktisat alanında alan Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz,  para ve banka, finansal krizler ve Türkiye ekonomisinin güncel sorunları üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Doç. Dr. Gürdal Aslan

 • İktisat Politikası Anabilim Dalı. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gürdal Aslan doktora tezinde Türkiye’de asgari ücret, asgari ücretin eşitsizlikler, yoksulluk ve istihdam üzerine etkilerini araştırmıştır. Doçentliğini Mikro İktisat alanında alan Doç. Dr. Gürdal Aslan asgari ücret, istihdam, eşitsizlikler, yoksulluk, ekonomik kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.