Öğretim Üyelerinin Formasyon Bilgileri

Sıra

Ad-Soyad

Unvan

Bölüm

Formasyon Kurumu

Formasyon Yılı

1

Abdurrahman Korkmaz

Doç.Dr.

İktisat

Karadeniz Teknik Üni

2006

2

Gürdal Aslan

Doç.Dr.

İktisat

Pantheon Sorbonne

2012

3

Necmettin Çelik

Doç.Dr.

İktisat

Ege Üniversitesi

2015

4

Özge Filiz Yıldırım

Dr.Öğr.Üyesi

İktisat

Ege Üniversitesi

2016

5

M. Burak Önemli

Prof.Dr.

İktisat

Akdeniz Üni

2003

 

Tablo  1. İKÇÜ İİBF Öğretim Üyelerinin Formasyon Bilgileri*

 

Menüyü Kapat